Anasayfa / Haberler / Sendikamızdan Haberler / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli ile Enerji Bir Sen'e Soruyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli ile Enerji Bir Sen'e Soruyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli ile Enerji Bir Sen'e Soruyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete üzerinden yayımladığı verilere göre Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda \"GENEL YETKİLİ SENDİKA\" 2010 yılından itibaren ENERJİ BİR-SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) olmuştur.

https://www.enerjibirsen.org.tr/tr/yillara_gore;_enerji_sanayi_ve_madencilik_hizmet_kolu_uye_sayilari_ve_yetkili_sendikasi-2352

Bu işkolundaki özelleştirmeler ile azalarak bugün 23 adet ile kısıtlanan kurumumuzun tamamında yetkili sendika konumundadır. Bu kurumlar arasında sadece Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık ünvanı ile bulunmakta, diğer kurumlar Genel Müdürlük veya Kurum ünvanlarını taşımaktadır. 

 

TEMSİLDE ADALET VAR MI?

İşkolunda bütün kurumlar arasında kendi yayınladıkları kaynaklarda yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi üye sayısı açısından DSİ, TEİAŞ ve ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üçüncü olarak gelmektedir. 

Buna mukabil üye olanların kurum kurum genel personel sayısı oranına bakıldığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Enerji Bir Sen sendikasını işkolunda en yüksek oranda destekleyen kurum olarak görülmektedir. 

Yine Yetkili sendikanın kendi sitesindeki resmi kayıtlara bakıldığında Yönetim Kuruluda ve yedeklerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait bir temsilci görülememektedir.

Akla gelen birkaç soruyu burada sormaktan imtina etmeyelim:

1-) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinde Yönetim Kurulunda bulunma gereklerine haiz kişi yok mudur?

2-) Yönetim Kuruluna girme vasfına haiz personelden bu alanda bir talep gelmemiş midir?

3-) Sendika Yönetimi Bakanlık personelini çantada keklik görüp yönetime dahil etmeye gerek mi görmemiştir?

4-) Bu konuda sonraki yönetim değişikliklerinde Bakanlığın temsili konusunda bir niyetiniz var mıdır? Sendikanız üyesi değerli mesai arkadaşlarımız başvuru yapabilirler mi?

Yetkili sendikanın verdiği katkılardan dolayı teşekkür etmekle beraber takip ve uygulama konusundaki eksikliklerini eleştirmeye ve sormaya devam edelim.

 

KORUYUCU GİYİM YARDIMI 

Yıllardır verilen Koruyucu Kıyafet hususundaki yardımlar malumunuzdur. Kurumlarda eşitlik ilkesine göre uygulanmakta, koruyucu kıyafet kullanmayanlar dahi faydalandırılmaktadır. Bu konudaki katkılarınız için öncelikle teşekkür ederiz. Ancak şu sorularımıza da cevap vermenizi istirham ediyoruz.

1-) Enerji İşkolundaki Kurumlarda çalışanlara uygulanmakta olan Koruyucu Giyim Yardımı hususunda 2022 yılı için TKİ 12.800 TL, Eti Maden 10.300 -11.000 TL arası,  DSİ 9.859,49 TL, TEİAŞ 10.746 (Memur) 10854 TL (Mühendis)  ödenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına neden 5.500 TL önerdiniz?

2-) Bakanlık cenahından bunun yarısından bile az bir teklif geldiği konuşulmakta. Bu doğru ise 6488 sayılı kanundan gelen haklarınızdan hangilerini kullanmayı düşünüyorsunuz? Bakanlık nezdinde Bakan bey dahil kimlerle görüşüp çözüm aradınız? Sanayi Bakanlığı personeli için ne kadar gayret gösterilecek?

3-) Geçen yıl 2021 ödemelerinde DSİ İle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kıyafetler mukayese edilince arada sadece terlik ve içlik farkı olduğu görülecektir. Acaba terlik ve içlik farkı için ödenen rakamlar arasındaki fark neden kaynaklanmaktadır? Hangi markanın terlik ve içliğini baz aldınız açıklayabilir misiniz? Yoksa DSİ personelinin yönetiminizdeki %50 ye yakın temsili bu kadar pahalı içlik ve terlikle ödüllendirilmeye gerekçe olarak kabul edilebilir mi?ULAŞIM

Bakanlık otoparkları ile ilgilendiğiniz kadar Taşradaki personelin ulaşımı konusundaki sorunlarının çözümü noktasında bir nebze ilgi gösterecek misiniz?

 

YEMEK

Bakanlıktaki su sebillerinin yeri hususundaki gösterdiğiniz  mesai kadar yemek hizmeti alamayanlara da bir ek ödeme konusu veya yemek hizmetinin sağlanması ile de ilgilenecek misiniz?

 

SOSYAL SERVİS

Bırakın bütün birimlerde sosyal servisi Bakanlık merkezinde olan eğitim vb için merkeze taşradan gelenlerin konaklama, ulaşım, ve otopark ihtiyacını geçtim kurum kimlikleri ile Bakanlığa girişlerindeki misafir kimlikleri alma konusundaki garabetten kurtulma adına bir gayretiniz olacak mı? Lojman ve misafirhane konusunda bir gayretiniz var mı? 

 

ÖLÇÜ AYAR MEMURLARI İŞ RİSKİ ZAMMI

Belki bilmiyorsunuzdur hatırlatalım; Bakanlık uzun süredir ölçü ayar memuru kadrosuna memur almamakta ve ölçü ayar memurlarının yaptığı işleri diğer personele yaptırmaktadır. İş riski zammı iş yapanlara değil ünvana verilecek şekilde toplu sözleşmede yazıldığından aynı işi yapan belki aynı eğitimi alan ve hatta daha üst eğitimi alan ama kadrosu farklı olanlara yapılmayan yardımdan dolayı iş barışının bozulduğundan haberdar mısınız? Bu konuda bir çalışmanız var mı?

 

ARAÇ KULLANANLARA İLAVE ÜCRET

Toplu sözleşmeye yazdık uygulanıyordur diyor olabilirsiniz ama diğer kurumlarda bir ay boyunca 1 kez bile araç kullanan personele aylık 125 TL ödenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kullanılan gün başına 5 TL olarak puantaj tutularak ödeme yapıldığını, 125 tl alabilmek için personelin 25 gün çalışması gerektiğini ancak mevcut takvim sistemimizdeki 12 ay içerisinde 21 günün üzerinde hafta içi çalışma günü olmadığını biliyor muydunuz?

Acaba personeli hafta sonu fazla mesaiye mi yönlendirmektesiniz yoksa Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı personeli nasılsa sorgulamıyor diye hesapsız şeyler mi yapıyorsunuz? Hiç bu konularda talep, öneri,  geri dönüş almıyor musunuz?DENETİM PERSONELİNE EK ÖDEME

  1. Toplu Sözleşmede “teknik” denetim personeline 10 ilave puan verilmesi istenmiştir. 

1-)Bunu uygulamayan İl Müdürleri olduğunu biliyor musunuz? Bu konuda bir gayretiniz oldu mu?

 

2-)Denetime çıkan aynı işi yapan ama ödeme alamayan  teknik olmayan personel konusunda ne gibi bir çözüm öneriniz var? 3600 EK GÖSTERGE UYGULAMASINDA ATLANAN PERSONEL

Mühendis Tekniker, Teknisyen, Şef, VHKİ vb ünvanlar konusunda konfederasyonunuza bir sözünüz geçmiyor mu? Neden bu ünvanlar es geçildi? Sendika olarak Mahkemeden önce konfederasyonunuz içinde adil herkese dokunan bir şablon oluşturulamaz mıydı?EK ÖZEL HİZMET (ARAZİ) TAZMİNATI

Bu konuda Bakanlığımızın Ek Özel Hizmet kapsamındaki iş ve işlemlerinin belirlenip Maliye Bakanlığına bildirilmesi konusunda bir gayretiniz var mıdır? Yoksa personel hala eski Bayındırlık Bakanlığı, DSİ, Karayolları vb kurumların bildirdiği ek özel hizmet şablonlarından bize uyanları almak ile mi yetinecek?

Örnek olarak Asansör İlk Hizmet Yeri Denetimi  ek özel hizmet kapsamına girebilirken aynı asansörün 2. denetimi nasıl girmiyor? Risk ortadan kalkmış mı oluyor? Elektrikli ürünler denetimi girmezken güneş paneli açık hava ortamında olduğundan mı giriyor? Bu Ek özel hizmet ödemesi şemsiye (güneş ve yağmurdan koruyan manasında) tazminatı mıdır? Yoksa görev yeri dışında yapılan hizmetin ek bir hizmet olduğundan mı girmelidi?

Sanayi Sicile ilk kayıtta firmanın yerinde tespitine ödenmezken, kapatılışa ödenmesi normal midir?

Ek Özel Hizmet Tazminatını hala ödemeyen İl Müdürlükleri olduğunu biliyor musunuz? Bu konuda neler yapıyorsunuz?

 

MÜHENDİSLER = JOKER ELEMAN MI?

Mühendislere Bakanlığımızda verilebilecek görevlerin sıralı tam listesinin yapılması istirhamımızdır. 

657 sayılı kanunun 45. madesine aykırı biçimde GİH işleri (evrak kayıt, personel ve mali işler) ile YHS (şoförlük vb) yaptırılmakta olduğu aşikardır. Bu konuda Mühendislere Sanayi Sicil, PGD, Ölçü Ayar, Teşvik Kapatma, Sanayi Bölgeleri vb görevler verilmekte sürekli iş yükü artırılmaktadır. Mühendislerin direnç kapasitesi için daha bilimsel yöntemler kullanılmasını öneririz. 

Bakanlığımızın asıl görevini teknik işler mi yoksa idari işler mi olduğu konusunda karar verilerek ona göre muamele edilmesi hususunda gayretlerinizi bekleriz. Teknik personel istihdamının arttırılması, aynı kişiye koltuğunda bir çok iş yaptırılmaması,  kendi ünvan ve sınıfları dışında iş yaptırılmaması konusunda bir çalışmanız var mı?

Kariyer imkanı açısından Şube Müdürü (Teknik) şeklindeki düzenlemede ekstra bir olumlu taraf olmadığından şube müdürlüklerine  mühendislerin talebinin olmadığı, kadroların boş kaldığı veya görevlendirme olarak devam ettiği görülmektedir.  Mühendislere kariyer olarak ne önermektesiniz? 

Kurumumuzda sözleşmeli, özelleştirmeden gelen, doğrudan atanan mühendislerden istifa ederek başka kurumlara veya özel sektöre kaçarcasına geçmeleri konusunda bilginiz veya araştırmanız var mı? Sürekli artan iş yükü ve baskılarda sizin de vebaliniz olduğunu düşünüyor musunuz?

 

THS PERSONELE GİH  VE YHS İŞLERİ YAPTIRILMASI GİH VE YHS PERSONELE TEKNİK İŞLER YAPTIRILMASI

Açık olarak 657 sayılı kanunun 45. maddesine aykırı olarak sınıfı dışında ve mevcut ünvanıdan alt ünvanda çalıştırılan personel ile ilgili bir tarama çalışmanız var mıdır? Denetime çıkıp ek bir ödeme alamayanlar ve teknik ünvanlarda olup idari işler ve şoförlük yapanlar hakkında ne gibi bir tasarrufunuz var? Balıklara uçma kartallara yüzme de yaptırsın mı?GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI

Temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp her sene önümüze getirilen bu sınavların rutin periyotlarla yapılması, sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanması, mülakatların kayıtlı ve şeffaf olması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Sendikanız üyesi olmayanların da bileğinin hakkı ile yükselebildiğini düşünüyor musunuz? Liyakat konusunda gayretleriniz var mıdır?

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN AKİBETİ

Kamu kurumları arasında belki de açık ara 7-8 yıllık sözleşmeli personeli olup kadroya alınmayanlar olan tek kurumun bizim Bakanlığımız olduğunun öne çıkarılması ve kadro haklarının teslimi konusunda ne gibi bir çalışmanız vardır? Sözleşmeli 4Bli Mühendislerden ne kadarının Bakanlığımızda devam ettiği, devam etmeyenlerin neden istifa ederek ayrıldığı hakkında fikriniz var mıdır?

 

TAYİN TERFİ KONUSUNDA HANGİ AKRABAYA VARMAMIZ GEREKİR?

Kurum içerisinde yıllardır dilekçe ile müteaddit defalar başvuranlara cevap dahi verilmez iken, tek seferde istediği yere tayin olan personel var iken, talepleri cevapsız kalan personele  akraba hassasiyeti açısından emmi-dayı vb kime gitmesini önermektesiniz? Adaletli, şeffaf ve takip edilebilir bir sistem getirilmesi konusunda bir çalışmanız var mı? 

 

TEŞVİK TAMAMLAMA EKSPERTİZ ÜCRETİ

Teşvik Tamamlama konusunda 2012 yılındaki ekspertiz ücreti halen aynı olup değişmemiştir. 100 TL olan bu ücret üzerinden vergiler düştüğünde 80 TL civarına inmektedir. Milyonlarca lira teşviklerin ekspertizinin yapıldığı bir ortamda bu tür sabit bir rakam adaletli değildir. Bu ücretin güncellenmesi aciliyet arz etmektedir. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

Hülasa Sendika olarak 4688 sayılı kanundan kaynaklı haklarınız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin size verdiği destek ile elde ettiğiniz “Yetkili Sendika” hakkınız olmasına rağmen yukarıda zikredilen konularda gayretsizliğinizin altında;

1-) Siyasi bir baskı mı var?

2-) Üyelerinizden bilgi ve talep mi gelmiyor?

3-) Temsilcileriniz ve yetkilileriniz size mi aktarmıyor?

4-) Bakanlık nezdinde muhatap mı alınmıyorsunuz?

5-) 4688 sayılı kanundan kaynaklı eylemler konusunda elinizi bağlayan bir şey mi var?

6-) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli “versek de vermesek de bizi desteklemeye devam eder” diye mi düşünüyorsunuz?

7-) Sendikacılığın ve Yetkili Sendikalığın gerekleri konusunda özeleştiri yapıyor musunuz?

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli değerli arkadaşlar peki ya siz;

1-) Sade suya tirit üç beş getiri gösterip yarısının da verilmediği, uygulamasının akibetinin sorulmadığı, en çok oranda desteğinize rağmen Koruyucu Giyim Yardımında olduğu gibi en sonuncu sırada olmanıza, değer verilmemesine, taleplerinizin değerlendirilmemesine, muhatap bulamamaya, horlanıp, itilip kakılmaya, üvey evlat muamelesi çekilmesine kendinizi nasıl layık görüyorsunuz?

2-) Mevcut yetkili sendikanın bu sorunları çözmesi için 12 yıldır verdiğiniz yetki yeterli değil mi? Bir süre daha bu etkisiz, sizi değersiz gören, eşantiyon sendikacılığına itibar verip dertlerinizle kendiniz uğraşmaya veya istifa edip başka işyerlerine gitmeye devam mı edeceksiniz?

3-) Televizyon kanallarında bile canınızı sıkan, ilginizi çekmeyen, size faydası dokunmayan bir kanal görünce kanal değiştiriyorsunuz, sendika değişirme konusunda neden çekimsersiniz? Sizi baskı altına alan idare mi var? Tehdit eden sendika temsilcileri mi var? Gözünüzü korkutanlar mı var? İkbal hevesi ile istemeye istemeye üyeliğe devam mı ediyorsunuz?

 

UNUTULMASIN!

Fatih Sultan Mehmet’in Babası 2. Murad’a yazdığı mektuba ithafen ya gereğini yapınız ya da biz yetki alana kadar gereğini yapınız. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin sadece kurumda değil üye olduğunuz sendikada bile hakkınızı arayan Bağımsız Sendikacılık var. Baskılardan zorlamalardan ve korkutmalardan yılmıyoruz. Kanunen haklarımızı kullanacağız. Taleplerimiz var ve bunları da sonuna kadar savunacağız. Bize destek olmaya beraber haklarımızı almaya davet ediyoruz.

NOT: Sendikamızın ne kurumsal ne şahsi yetkili sendikanın yönetimi ve üyeleri ile maddi manevi bir sorunu bulunmamaktadır. Sadece yetki sahibi olunması ile bundan mütevellit sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğan eksiklik gereği bu soruların sorulması ve çözüm önerileri getirilmesi hususunda adil rekabet, etkin mücadele, birlikte dayanışma hususunda yol gösterme amacı ile hazırlanmıştır. Bundan sonraki süreçte bu konularda daha etkin bir rakibiniz olduğunu ve daha sıkı bir takip altında olduğunuzu hatırlatır, çalışma hayatına ve sendikal alana katkılarınızdan dolayı hem sendika hem de bütün Bakanlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 

YORUM YAZ