Kanunlar

1982 Anayasası
Türk Medeni Kanunu
Dernekler Kanunu
399 Sayılı KHK
Devlet Memurları Kanunu