Sendikal Mevzuat

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
TOPLUSÖZLEŞMEGÖRÜŞMELERİNİNYAPILMA USULVEESASLARI İLEKAMUGÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMUPERSONELİ DANIŞMA KURULUVEKURUM İDARİ KURULLARININTEŞKİLİ, ÇALIŞMA U